Gå till innehållet

Länkar

LÄNKTIPS

Bränslecell/Vätgas

Vätgasfordon
Vätgasbilar till salu
Så fungerar vätgasbilen
Nu kommer vätgasbilarna
Egenskaper för vätgasbilar

PFAS

Frågor och svar om PFAS
PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser
Högfluorerade ämnen i miljön, PFAS
PFAS
Farliga ämnen i miljön

Vegetarisk/vegansk mat

https://www.djurensratt.se/blogg/vego-ar-bast-miljon
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-kott-och miljo/
https://www.livsmedelssverige.se/vegetariskt/
https://www.greenpeace.org/sweden/bakgrund/3967/de-tio-vanligaste fragorna-vi-far-om-kottet-och-planeten
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/kott-klimat-och-miljo-dina-val paverkar/
https://www.djurensratt.se/blogg/valj-vego-och-minska-risker-smittspridning

Regnskog/biologisk mångfald/svensk urskog

https://www.wwf.se/rapport/living-planet-report/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regnskog
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/amazonas-regnskog-varfor ska-vi-bry-oss-om-den/
https://www.greenpeace.org/sweden/skydda-amazonas/
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/biologisk-mangfald/vad-ar-biologisk mangfald
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/biologisk-mangfald/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk mangfald-cbm/biologisk-mangfald/
https://www.havet.nu/biologisk-mangfald
https://www.wwf.se/stoppautrotningen/?gclid=CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ3JFPJ626ThOyJ0em3GbV LuTG1Y1GfZSzo81rADurh87iuI4mwtpBoCoH8QAvD_BwE
https://www.greenpeace.org/sweden/bakgrund/1200/riktig-skog-ar-inte-bara trad/
https://www.greenpeace.org/sweden/nyheter/50147/det-sjatte massutdoendet

Klimat/växthuseffekt

https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/
https://www.wwf.se/klimat/
https://www.sverigesnatur.org/arkiv/fakta-om-klimatet/
https://globalportalen.org/amnen/klimat-miljo
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidens-klimat
https://www.greenpeace.org/sweden/artiklar/klimat/sambandet-mellan-extremvader-och-klimatforandringar/
https://www.greenpeace.org/sweden/bakgrund/48218/klimatforandringar-ar inte-langre-ett-framtida-hot-de-ar-redan-har-och-blir-snabbt-varre/

Ekologiskt jordbruk och djurhållning

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk produktion
https://www.ekolantbruk.se/vadareko
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ekologisk-eller-konventionell odling-vad-ar-bast-for-miljon-och-klimatet/
https://www.lantmannen.se/hallbar-utveckling/viktiga-fragor/eko-och konventionellt/
https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/djurvalfard/

Miljögifter/plast/mikroplast

https://www.havet.nu/miljogifter
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska -miljogifter
https://kemi.ugglansno.se/miljogifter/
https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/784/mikroplast-och miljogifter-funna-under-expedition-i-antarktis/
https://www.naturskyddsforeningen.se/kategori/miljogifter/ https://www.naturskyddsforeningen.se/kategori/plast/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/om-plast2/mikroplast/
https://balticeye.org/sv/farliga-amnen/ekotoxbloggen/hur-paverkar mikroplast-ekosystemet/
https://www.greenpeace.org/sweden/artiklar/hav/plast-i-haven-fakta-och-konsekvenser/
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/plastskrapet-hotar-bohuslans-marina-liv

Greta Thunberg

https://www.norden.org/sv/nominerade/greta-thunberg-sverige
https://www.facebook.com/gretathunbergsweden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
https://www.thefuture.se/project/greta-thunberg-ted-talk-and-more/

Försurning

https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/forsurning/forsurning-och-kalkning/forsurning-av-sjoar-och-vattendrag.html
https://www.sverigesvattenmiljo.se/content/forsurning-202
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/havsforsurning-vara-hav-blir allt-surare/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/det-har-kan-du-gora-for friskare-vatten/
https://www.sportfiskarna.se/Milj%C3%B6/F%C3%B6rsurning/F%C3%B6rsurni ng-orsaker

Kläder och miljö

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/vara-klader/
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/dina-klader-slukar jordens-resurser/
https://www.radron.se/vardagskunskap/klader-miljo/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-kladindustrin-slapper-ut-mer vaxthusgaser-an-flygen
https://fairaction.se/granskningar-kategori/branscher/klader/

Energi

https://www.wwf.se/klimat/fornybar-energi/
https://www.vattenfall.se/fokus/hallbarhet/fornybar-eller-fossilfri-energi/
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/vad-ar-energikallor/
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/miljopaverkan-fran-el-och varmeproduktionen

FILMTIPS

Klimat

https://www.avmediaskane.se/klimat-hallbar-utveckling-och-cop26/
https://urplay.se/amne/miljo/klimatforandringar
https://www.pandaplanet.se/legofilm-om-klimatet
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-filmen-en-varmare-varld-visualiserar klimatfragorna-1.160033
https://www.wwf.se/earth-hour/filmer/
https://www.klimatanpassning.se/klimatanpassa/utbildning/utbildningsmateri al-1.7754

Ekologiskt jordbruk

https://www.youtube.com/watch?v=Vp8LbehZf6o
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/krav-djuren-far-boka-beta och-spratta/

Biologisk mångfald

https://www.youtube.com/watch?v=BSfnFKLb8t4

Plast/mikroplast

https://www.youtube.com/watch?v=FDHnYm8TpqM
https://www.youtube.com/watch?v=rcR4fTVC1Qk
https://www.youtube.com/watch?v=kZmErdj35QA
https://vimeo.com/261113338

Greta Thunberg

https://www.svtplay.se/video/31027474/greta-lyssna-inte-pa-mig/greta lyssna-inte-pa-mig-avsnitt-1?info=visa
https://www.svtplay.se/video/31027478/greta-lyssna-inte-pa-mig/greta lyssna-inte-pa-mig-avsnitt-2?info=vis
https://www.svtplay.se/video/31027482/greta-lyssna-inte-pa-mig/greta lyssna-inte-pa-mig-avsnitt-3?info=visa

Försurning

https://www.youtube.com/watch?v=_1SmY_QtpTQ
https://www.youtube.com/watch?v=P9f8WzGFBGc

Kläder

https://urplay.se/program/184045-kvalitet-hallbart-mode
https://lotuseco.se/filmen-the-true-cost/

Energi

https://urplay.se/program/213574-snabbkoll-energi
https://kunskapsmediagroup.se/k_store_view/olika-former-av-energi.htm